D/A PŘEVODNÍKY PRO ZX SPECTRUM


SOUNDRIVE

SOUNDRIVE je zvukový interface pro ZX, má 4 kanály stereo (4x 8bit D/A). Existují nejspíš jen tři verze. První byl soundrive 1.00,který obsahoval jen jednoduchý dekoder portů a 4 d/a převodníky. Další verze 1.02 obsahuje dvě 8255 (PIO) a čtyři 8-bitové D/A převodníky. Nejprve se musí u obou 8255 nastavit brány jako výstupní. Zvuk je generován zápisem na porty jednotlivých bran. Třetí verze 1.05 již neobsahuje 8255, je portově kompatibilní s verzí 1.02, GS COVOX a COVOXem na portu #FB. Pracuje ve dvou módech, kde se přepíná mezi porty soundrive, nebo covox.


  SOUNDRIVE 1.00 PORTS

  #0F = left channel A
  #1F = left channel B
  #4F = right channel C
  #5F = right channel D

  SOUNDRIVE 1.02 PORTS

  #0F = left channel A
  #1F = left channel B
  #4F = right channel C
  #5F = right channel D
  #3F = 8255 control reg. for A,B
  #7F = 8255 control reg. for C,D

  As first is need write value #80 to
  registers #3F and #7F

  SOUNDRIVE 1.05 PORTS - mode 1

  #0F = left channel A (stereo covox channel 1)
  #1F = left channel B
  #4F = right channel C (stereo covox channel 2) 
  #5F = right channel D

  SOUNDRIVE 1.05 PORTS - mode 2
  #F1 = left channel A
  #F3 = left channel B (GS covox - port #B3)
  #F9 = right channel C
  #FB = right channel D (covox - port #FB)


 

SOUNDRIVE 1.02 - infoSTEREO COVOX

STEREO COVOX obsahuje 2x 8bit D/A převodník

 STEREO COVOX PORTS
 #0F = channel 1
 #4F = channel 2
 STEREO COVOX PORTS  - SPRINTER 2000 
 #FB = channel 1
 #4F = channel 2
 STEREO COVOX PORTS  - PROFI
 #3F = left channel
 #5F = right channel
 #7F = 8255 control register ( out value #80)

 


COVOX

COVOX je jednoduchý 8bit D/A převodník (MONO). Existuje několik verzí pro různé typy počítačů.

COVOX PORTS

 computer

port

 Pentagon/ATM
 ZS Scorpion/ZX Profi
 ZX Profi
 GS COVOX
#FB 
#DD 
#BB55 
#B3  Česká varianta s 8255(UR-4)

V ČR je nejrozšířenější varianta tříkanálového převodníku připojeného k interface UR-4(PIO). Všechny tři převodníky jsou připojeny přímo na výstupy bran A,B,C obvodu 8255 v UR-4. Stereo výstup je zapojený jako ACB stereo, podobně jako u Melodiku.

 PORTY
 
#1F = channel A
 #3F = channel B
 #5F = channel C
 #7F = 8255 control register (out value #80) 

 


 

SOFTWARE FOR D/A

 GAMES
 DEMOS
 PROGRAMS
 SOUNDRIVE INFO

DOCUMENTATION

 SOUNDRIVE-COVOX
 SOUNDRIVE 1.5
 SOUNDRIVE+SCREENSHOTS