HYPERFACE

Hyperface je nový interface pro ZX Spectrum. Desku tvoří kompletní posilovač sběrnice (kromě DMA). Na plošném spoji je vyvedena jedna přímá neposílená sběrnice a tři plně posílené, z toho poslední je průchozí. Interface má softwarově blokovatelné signály MREQ a IORQ pro každou sběrnici zvlášť. Na pravém boku je řada přepínačů pro nastavení konfigurace, konektor USB pro myš, tlačítko NMI a reset portu Hyperface. Na horní straně je přepínač pro možnost odpojení externí datové sběrnice. Na obrázku je Hyperface v plastovém krytu z GM Electronic. Uvnitř je zapojené Divide a K-MOUSE interface. Po zapnutí hyperface blokuje externím periferiím jakýkoli přístup do paměti / portů a funguje jen Divide. Po stisku tlačítka reset (reset portu Hyperface) jsou zpřístupněny porty externích periferií, ale přístup do paměti má jen Divide. Nastavením bitů portu 247  jde blokovat / povolit jednotlivé periferie na sběrnicích. Například může zůstat plně funkční Divide + připojená D80 přístupná jen přes porty (takto podporuje práci s mechanikou MDOS3). Bez problémů můžete mít připojené až 4 stejné periferie a softwarově si vybírat, která je aktivní. Například jsem měl připojené dvě Divide, nebo současně Betadisk + Divide. Posilovač sběrnice posiluje jak adresovou, tak datovu sběrnici, včetně všech řídících signálů. Posilovač datové sběrnice umí pracovat v několika režimech. Dovoluje připojit externí KEYFACE, u ZX 128 blokuje externí data při čtení portů AY (volitelné u ZX 48), čitelný atributový port FF(255) může být externí (nutnost pro připojený Betadisk) nebo blokován (vrací na ZX hodnotu vyčítaného atributu).

Ještě bych chtěl poděkovat P.Šťastnému (štastný majitel Hyperface 1), že mě k realizaci Hyperface dokopal.

 

PLOŠNÝ SPOJ
 


VELEBUS

Další verze tentokrát úplného posilovače sběrnice, včetně podpory DMA. Tato verze nebyla ještě odzkoušena. O řízení směru posílených signálů se stará obvod CPLD XC9536. Idea je taková, že CPLD neustále na externí datovou sběrnici přes odpory 1K5 posílá střídavě (s freqencí asi 12MHz) hodnoty 10101010 a 01010101 a pak na ext.datovce verifikuje tuto hodnotu. Když externí periferie posílá data do ZX, přetlačí posílané bajty z CPLD svojí hodnotou. Takový stav CPLD ihned detekuje a obrátí směr posílené datové sběrnice do ZX Spectra. Při řízení směru dat CPLD současně testuje možné kolize. Např. nepropustí data do ZX, pokud procesor provádí zápis do paměti/portu, mohlo by jinak dojít ke kolizi a destrukci Z80CPU nebo CPLD. Pro ostatní řídící signály a adresovou sběrnici určuje směr signál BUSACK ze Z80CPU.

PLOŠNÝ SPOJ

SCHEMA