SAMDAC / EDDAC

    

SAMDAC / EDDAC je 8 bitový D/A převodník pro počítač SAM COUPE. Běžně se připojuje k paralelnímu portu do konektoru pro tiskárnu. Zápisem na port 232 se nejprve zapíšou data pro převod a teprve pak se nastavením bitu STROBE na portu 233 data zapíšou do jednoho ze dvou D/A převodníků.
OUT 232,xx - zápis hodnoty 0-255 do paralelního interface
OUT 233,0/1 - bit D0 nastavuje/nuluje signál STROBE. Změnou z 0 do log.1 se uloží data do převodníku pro levý kanál, změnou z 1 do log.0 pro pravý.
Data jsou tedy zapisována vždy při vzestupné nebo sestupné hraně signálu STROBE. Zápis dat musí probíhat střídavě do levého a pravého převodníku.

První schema je určené pro připojení k paralelnímu interface pro SAM COUPE. Druhé schema obsahuje úplný dekodér portů a je možné takový D/A převodník připojit k libovolnému počítači se Z80 CPU. Obvod GAL20V8 umožňuje přepnout funkci D/A převodníku mezi SAMDAC (8bit stereo) / MONO DAC (8bit mono). D/A převodník je přístupný na portech (port 1: 232=data,233=strobe / port 2: 234=data,235=strobe). MONO DAC je jen odporová síť připojená k paralelnímu interface. Data se pak posílají zápisem na port 232, signál STROBE není zapojen.


Schematic for Eagle

SAMDAC / EDDAC for SAM COUPE

SAMDAC / EDDAC for ZX / SAM (for EAGLE)

GAL equations

GAL20V8 equations (SAM / ZX) - untested !!!