Kempston mouse with plastic case U-KP19 (GM Electronic)

   

KEMPSTON MOUSE TURBO(K-MOUSE) is new mouse interface compatible with original Kempston Mouse. New is supported PS/2 wheeled mouse with 4 buttons. K-MOUSE is compatible with russian wheeled Kempston mouse interfaces.

Click here for more informations in ENGLISH

BUTTON PORT :
D0: right button
D1: left button
D2: middle button
D3: fourth button
D4: bit 0 wheel counter
D5: bit 1 wheel counter
D6: bit 2 wheel counter
D7: bit 3 wheel counter

 

NASTAVENÍ PORTU 31(#1F) PRO AMIGA MOUSE NEBO JOYSTICK

Na obrázku je pohled na dva switche. Pravý switch (SWITCH 2) zapíná čitelný port 31 a levý switch (SWITCH 1) určuje, jestli na portu 31 bude čitelná AMIGA MOUSE nebo hodnota 0 (vhodné u her, které spoléhají na ovládání kempstonem). Všechny možnosti nastavení najdete v následující tabulce:

SWITCH 1 SWITCH 2 FUNKCE PORTU 31
? OFF port není čitelný
OFF ON

port vrací hodnotu 0

ON ON na portu je AMIGA MOUSE / joystick

KOMENTÁŘE

V první variantě, kdy je SWITCH 2 odpojený, není nikdy port 31 přístupný.

Druhá varianta se zapojeným SWITCHem 2 vrací na portu 31 hodnotu 0, což je vhodné u některých her, testujících kempston.

Poslední stav, kdy jsou oba SWITCHe zapojené se používá pro zapnutí AMIGA MOUSE nebo KEMPSTON JOYSTICKU. Po naswitchování funguje myš současně jako KEMPSTON MOUSE a na portu 31 jako AMIGA MOUSE. Pro přepnutí na joystick stačí do konektoru CANON 9 zapojit joystick a stisknout fire. Pro přepnutí zpět na AMIGA MOUSE musíte stisknout tlačítko na myši. Pozor !!!  Po dobu, kdy je aktivní joystick, nefunguje KEMPSTON MOUSE (vrací jiné hodnoty).

 

KONEKTOR CANON PRO PŘIPOJENÍ JOYSTICKU

 

1-     UP
2-     DOWN
3-     LEFT
4-     RIGHT
5-     FIRE 3
6-     FIRE 1
7-     +5V
8-     GND
9-     FIRE 2

 


POZOR !!! Pokud budete chtít často používat připojený joystick nebo skutečnou amiga mouse, doporučuji piny 1-6 a 9 konektoru CANON spojit přes odpor asi 4k7 s +5V. Tím se zajistí pull-up všech přívodů z joysticku. Dlouhý kabel amiga myši nebo joye způsobuje zákmity na vstupech do CPLD a bez takového pull-upu pak většinou interface bude vracet chybné souřadnice kempston mouse. Pro pull-up můžete použít třeba odporové sítě se společným vodičem.

 


KEMPSTON MOUSE TURBO
INTERNAL VERSION

 

PCB - full

PCB - top layer

PCB - bottom layer


Internal version of K-MOUSE interface


K-mouse connect to Z80CPU

 

Cable pinout for Z80CPU
 

Connection in ZX128+2

Pinout for connect to Z80CPU

PS/2 ConnectorDOWNLOAD

EXTERNAL VERSION

PCB for EAGLE
Source for CPLD (version 2006)-last version
Source for CPLD
(version 2005)

INTERNAL VERSION

PCB for EAGLE
Source for CPLD (2006)

JTAG cable for programming CPLD

See more details....

 

HEX file for PIC16F84A (for all K-MOUSE versions)

Czech documentation in .PDF and .DOC - for external and internal versions 2006

Czech documentation v .PDF - for old exteral version 2005